Stropy - Filigran

 • cechy produktu 
 


 

 • Kształtowniki wieńcowe

 

Strop typu FILIGRAN jest stropem żelbetowym zespolonym składającym się z prefabrykowanej płyty żelbetowej oraz części monolitycznej wylewanej na budowie. Dolna część stropu produkowana jest w postaci płyt prefabrykowanych gr. 5-6cm zawierających całkowite zbrojenie konstrukcyjne stropu na kierunku rozpiętości płyt prefabrykowanych.

Prefabrykaty te są układane na podporach montażowych , zbrojenie drugiego kierunku (jeżeli występuje) układane jest bezpośrednio na prefabrykatach zgodnie z projektem stropu.

Beton układany na budowie powinien mieć klasę nie niższą nić C20/25. Klasa betonu w prefabrykacie oraz układanego na budowie określana jest przez projekt konstrukcyjny stropu Filigran. Po ułożeniu zbrojenia dolnego , górnego i wieńców płyty te są zalewane betonem do pełnej wysokości stropu podanej w projekcie.

Parametry techniczne stropu Filigran:

 • Rozpiętość płyt o 10m
 • Szerokość maksymalna płyt do 2,4m
 • Grubość płyt 5-8cm
 • Obciążenia użytkowe do 20kN
 • Grubości konstrukcyjne stropu do 30cm
 • Odporność ogniowa min 60min.

Zalety stropu filigran:

 • Gładkość stropu nie wymagająca tynkowania
 • Wyeliminowanie efektu klawiszowania płyt
 • Możliwość wykonania dowolnych kształtów np. łuków trójkątów
 • Wytrzymałość płyt dostosowana do wymaganych obciążeń
 • Możliwość wykonania na etapie prefabrykacji otworów( kanalizacja wentylacja )
 • Prosty i krótki montaż najlepiej bezpośrednio z samochodów
 • Uniwersalne zastosowanie we wszystkich rodzajach budownictwa.