Stropy - Teriva

  • cechy produktu 
 


  • Kształtki wieńcowe

Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi, belkowopustakowymi. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych lub keramzytobetonowych oraz betonu układanego na budowie. Stropy TERIVA przeznaczone są zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i budownictwa użyteczności publicznej. Wyróżnikiem stropów jest łączne obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji (obciążenie technologiczne równomiernie rozłożone, obciążenie od ścianek działowych, warstw podłogowych i wykończeniowych), które przyjęto o wartości 4,0 kN/m2

ZALETY STROPÓW TERIVA:

  • Bardzo łatwy montaż
  • Wysoka odporność ogniowa
  • Dobra izolacyjność akustyczna
  • Dobre właściwości termoizolacyjne
  • Lekkość i niska paro przepuszczalność

 STROP TERIVA – 4/01
strop przeznaczony do budownictwa mieszkaniowego rozpiętość do 7,2 m obciążenie użytkowe 1,5 kN/m2