Beton towarowy

Beton towarowy jest jednym z najpopularniejszych materiałów budowlanych. Powstaje on po zmieszaniu cementu, kruszyw, wody oraz innych dodatków, a swoje właściwości uzyskuje w wyniku reakcji chemicznej nazywanej wiązaniem.

Korzyści wynikające ze stosowania betonu towarowego.

  • Oszczędność kosztów – niskie nakłady związane z wytwarzaniem w odróżnieniu od zaprawy cementowo-wapiennych przygotowywanych na budowie.
  • Oszczędność czasu – wytwarzanie betonu na terenie budowy w niewielkiej betoniarce np. przy zalewaniu fundamentów nawet średniej wielkości domu jednorodzinnego zajmuje co najmniej 1 dzień, a czas ten można skrócić do paru godziny.
  • Jednorodność – beton towarowy przygotowywany przez specjalistów ma najlepsze z możliwych parametry i co ważne, cała partia ma jednorodne właściwości. Uzyskanie takiego samego rezultatu w wielu partiach robionych na tzw. „oko” jest po prostu niemożliwe.
  • Trwałość – wysoka trwałość w stosunku do innych materiałów budowlanych.
  • Plastyczność – możliwość projektowania dowolnych form dzięki takim właściwością mieszanki betonowej jak płynność i zdolność do zagęszczania.

Beton towarowy to materiałem o szerokiej  gamie zastosowań:

  • Fundamenty, podłogi na tarasie.
  • Ławy fundamentowe, płyty, ściany fundamentowe, fundamenty pod ogrodzenie, wierzchnia warstwa podług na gruncie, nadproża monolityczne.
  • Wylewki stropowe (stropy Teriva, stropy kanałowe), wieńce stropowe, schody, słupy
  • Beton posadzkowy, wypełnienia stropu typu filigran
  • Studnie, studnie kablowe, fundamenty prefabrykowane, płyty chodnikowe/drogowe
STABILIZACJA:
RM=1,5 MPa
RM=2,5 MPa
RM=5,0 MPa
Beton towarowy:
C 3/4
C 6/8
C 8/10
C 12/15
C 16/20
C 20/25
C 25/30
C 30/37