Strop typu FILIGRAN jest stropem żelbetowym zespolonym składającym się z prefabrykowanej płyty żelbetowej oraz części monolitycznej wylewanej na budowie.
więcej
Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi, belkowopustakowymi. Stropy TERIVA przeznaczone są zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i budownictwa użyteczności publicznej.
więcej
Zastosowanie płyt stropowych ŻERAŃ ogranicza czas montażu stropu ( 100m2 do 2 godzin), nie wymaga zastosowania podpór i stempli oraz uniezależnienia realizacje obiektu od warunków pogodowych.
więcej